Algemeen:

Het huren en / of deelnemen aan een van een van onze boten is voor eigen risico.
Bootverhuur àla Carte is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging of andere
ongemakken voortkomend uit het gebruik van het gehuurde.
De huurder is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van het gehuurde.

Extra huurvoorwaarden met betrekking tot de bootverhuur:

Vaarbewijs:
Voor het besturen van een van onze vaartuigen heeft u geen vaarbewijs nodig.

Leeftijd;
De huurder van een van onze sloepen en catamarans dient minimaal 18 jaar oud te zijn
en dient zich tevens te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Vaarervaring is niet noodzakelijk. Voor vertrek krijgt u altijd instructies omtrent de
werking en bediening van de boot, alsmede over de belangrijkste vaarregels.
Desgewenst kan er tegen een redelijke vergoeding een proefvaart worden gemaakt.

De huurder is verplicht de boot en de inventaris met zorg te behandelen. Ook wanneer
de boot afgemeerd ligt. Bij zoekraken van inventaris is de huurder verplicht de schade
te vergoeden.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Bij onbehoorlijk gebruik heeft Bootverhuur àla Carte het recht de boot terug te halen
zonder terugbetaling van de betaalde huursom.

Boekingsvoorwaarden boot-/sloepverhuur:
– Bij een reservering dient de huursom plus borg uiterlijk 4 weken van te voren te
zijn voldaan.
– Bij reserveringen binnen vier weken voor de huurdatum vragen we de huursom
ineens over te maken inclusief de borg.
– Reserveringen net voor de huurdatum kunt u tijdens het ophalen van de boot
voldoen.
– De boot moet voor 11:00 uur worden afgehaald (tenzij anders overeengekomen).
Indien de boot niet voor de afgesproken tijd wordt opgehaald, heeft
Bootverhuur àla Carte het recht om deze aan een ander te verhuren.

Betalingen Bootverhuur àla Carte

De betalingen dienen altijd voor de vaartocht te zijn voldaan.
Indien de betaling niet is voldaan heeft Bootverhuur àla Carte het recht de boeking te
annuleren.

Waarborgsom:

Alle sloepen en catamarans van Bootverhuur àla Carte zijn verzekerd. De huurder van
een sloep of motorboot draagt wel een eigen risico van € 250,00 per schadegeval. Dit
bedrag (de waarborgsom) dient tijdens het afhalen van de boot contant te worden
voldaan (naast de huursom, mocht deze nog niet zijn betaald. In dat geval betaalt u
tijdens het afhalen van uw boot dus de huur plus de waarborgsom). De waarborgsom
wordt terugbetaald, indien de boot op tijd, schadevrij en schoon bij ons wordt
ingeleverd. Wij verwachten van onze huurders dat de boot schoon wordt ingeleverd
aan het einde van de huurperiode.
In geval van schade kan de waarborgsom geheel of gedeeltelijk worden ingehouden.

Overige bijkomende kosten:

* Brandstof en eventueel brug- en havengelden.

* Schoonmaakkosten

Annuleren:

Bij het reserveren van een catamaran of sloep loopt u het risico dat het op de huurdag
of -dagen slecht weer is. Slecht weer is voor Bootverhuur àla Carte geen reden tot
reductie of restitutie van de huursom, dan wel verplaatsing of annulering van uw
reservering. U mag de boot annuleren, maar bent dan wel de volledige huursom
verschuldigd. Er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen, waarom u de
gereserveerde boot wilt annuleren (ziekte, ongeval of zelfs sterfgeval in uw directe
omgeving). Een annuleringsverzekering raden wij u dan ook ten zeerste aan. Wij
adviseren u, om hiervoor contact op te nemen met uw verzekeringsagent.

Bootverhuur àla Carte hanteert de volgende regeling bij annuleringen:
• Bij annulering tot 2 maanden voor ingang huurdatum bent u € 25,00 aan
reserveringskosten verschuldigd.
• Bij annulering tussen de 2 maanden en 1 maand voor ingang huurdatum bent u
25% van de huursom verschuldigd met een minimum van € 25,00.
• Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor ingang huurdatum bent u 50%
van de huursom verschuldigd.
• Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor ingang huurdatum bent u 75%
van de huursom verschuldigd.
• Bij annulering binnen 7 dagen voor ingang huurdatum of op huurdatum zelf
bent u 100% van de huursom verschuldigd.

En voor wat betreft het weer: als u zeker wilt zijn van mooi weer op de huurdatum, dan
adviseren wij u om pas te boeken op het moment dat u zeker weet dat het op de door u
gewenste datum mooi weer wordt!

Mankementen die binnen 2 uur gerepareerd of vervangen kunnen worden geven geen
recht tot reductie van de huursom.